Hồi âm

Thứ Năm, 23-04-2015, 13:07

Ngày 23-4, Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 2269/VP-XDGT của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, hồi âm bài báo “Bảo đảm an toàn giao thông tại những công trường trên phố” đăng trang Hà Nội, Báo Nhân Dân số ra ngày 7-4, phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Công an Thành phố cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý các điểm dễ xảy ra tai nạn tại các khu vực có công trình thi công trên đường giao thông, báo cáo UBND thành phố.