Vì công việc chung

Thứ Hai, 17-02-2020, 19:20
Đường ống thoát nước của khu nhà năm tầng tập thể Kim Liên bị tắc cả tuần nay. Các hộ gia đình ở tầng một chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nước cống dềnh cả lên. Mấy bác lớn tuổi đề xuất, mỗi gia đình góp 300 nghìn đồng để thuê người thông cống. Gia đình ông Lung ở tầng 5 là chây ì nhất. Thấy ông Lung không đóng, mấy gia đình khác chây ì theo. Ông Hà và ông Tuấn là những người đứng ra vận động đóng góp.

Tối hôm đó, hai người đến nhà ông Lung. Ông Lung hỏi: “Các ông lại huy động đóng góp chứ gì?". Ông Hà liền nói: “Đường ống khu nhà tập thể bị tắc. Tôi biết gia đình mình ở đây không sao. Nhưng sống cùng tập thể, mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp để thuê người nạo vét đường ống”. Ông Lung cãi: “Tôi nói từ hôm nọ rồi. Nhà nào tắc thì nhà đó đóng”. Anh con trai ông Lung thấy thế đỡ lời: “Các bác nói phải ạ. Vậy mỗi nhà cần đóng bao nhiêu để cháu gửi các bác”. Rồi anh quay sang bảo bố: “Các bác ấy nói có lý bố ạ. Nhà mình ở tầng cao thì không sao, nhưng mình cũng dùng đường ống đó, cho nên cũng cần có trách nhiệm”. Bấy giờ mặt ông Lung mới đỡ cau có để con trai đóng góp tiền.

MAI HÀ