Tỏ rõ vai trò tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp FDI

Thứ Hai, 24-09-2018, 22:42

Trên địa bàn Hà Nội hiện có gần 150 nghìn lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Theo Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Ðinh Quốc Toản, những năm qua, chất lượng hoạt động công đoàn trong khối doanh nghiệp FDI từng bước được nâng cao, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phần lớn các tổ chức công đoàn của các doanh nghiệp FDI hoạt động thực chất, đồng đều. Việc bầu chọn cán bộ công đoàn, hoạt động của tổ chức công đoàn hoàn toàn do người lao động quyết định. Nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn như doanh nghiệp Canon, Denso, Toto, Nippon Paint...

Thực tế cho thấy, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có vốn FDI tại Hà Nội đã dần khẳng định được vai trò. Nhiều tổ chức công đoàn đã phối hợp ban lãnh đạo công ty tổ chức các lễ hội, hoạt động thể dục thể thao, tham quan du lịch, khám sức khỏe nhằm nâng cao đời sống người lao động. Tại một số khu công nghiệp, như Khu công nghiệp Nội Bài, gần 40 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp FDI đã thành lập nhóm thường xuyên liên lạc trực tuyến, hỗ trợ nhau tháo gỡ vướng mắc, tư vấn về pháp luật, chính sách, kỹ năng thương lượng tập thể để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Hà Nội vẫn gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất đối với cán bộ công đoàn là khi đứng ra bảo vệ người lao động do đội ngũ này hoạt động kiêm nhiệm, tiền lương do chủ doanh nghiệp chi trả. Những năm qua đã có nhiều cán bộ công đoàn doanh nghiệp FDI bị buộc thôi việc, thuyên chuyển công tác đến các vị trí khác, thậm chí bị trù dập khi đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người lao động... Bên cạnh đó, trình độ học vấn, chuyên môn của một số cán bộ công đoàn chưa cao cho nên không đủ năng lực phân tích, đánh giá thông tin liên quan đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có căn cứ đấu tranh với lãnh đạo doanh nghiệp về chế độ lương, thưởng cho người lao động. Do vậy, rất ít thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản cao hơn so với quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp FDI có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đã và đang tạo ra việc làm cho rất nhiều lao động. Chính vì vậy, việc nâng cao vị trí, vai trò, tiếng nói của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp FDI là hết sức cần thiết. Hệ thống pháp luật cần có những quy định cụ thể việc bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở trong mối quan hệ với chủ doanh nghiệp; tăng cường tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, nhất là kỹ năng thương lượng tập thể. Ðồng thời, cần nâng cao nhận thức cho các chủ doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp, để công đoàn thật sự là cấu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ðà Ðông