Tinh giản biên chế, tăng tính tự chủ

Thứ Năm, 16-11-2017, 16:46

Triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, năm 2017, thành phố Hà Nội đã tổ chức tám đợt tinh giản biên chế và kiện toàn, sắp xếp lại hàng loạt tổ chức bộ máy từ thành phố xuống cơ sở.

Bằng cách làm bài bản, kỹ lưỡng cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tinh giản biên chế của thành phố đã bước đầu đạt hiệu quả, tăng tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến ngày 30-9-2017, số biên chế của thành phố Hà Nội thấp hơn số biên chế được giao theo Nghị quyết số 16/NQ-HÐND của HÐND thành phố. Cụ thể, có 8.247 công chức (thấp hơn chỉ tiêu được giao 869 người); 117.024 viên chức (thấp hơn chỉ tiêu 18.099 người), lao động hợp đồng hành chính và sự nghiệp có 11.731 người (thấp hơn chỉ tiêu 2.343 người). Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng đánh giá: Năm 2017, thành phố đã thực hiện các đợt tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay và có nhiều bước đột phá trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Hà Nội có thêm năm đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức, nâng tổng số đơn vị tự chủ trên địa bàn là 95 đơn vị. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn hoạt động, sau sắp xếp giảm từ 275 đơn vị còn 130 đơn vị. Thành phố đã phê duyệt xong đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó rà soát, sàng lọc theo tiêu chí. Ðến nay, đã giảm 688 biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy; giảm 6.635 biên chế do chuyển đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên; giảm 441 biên chế do giải quyết chế độ theo Nghị định 108/2014/NÐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn triển khai chậm. Ðáng lưu ý, một số cơ quan vẫn tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, hoặc để nhân viên hợp đồng không thi tuyển hoặc thi không đỗ giữ chỗ, khiến không tuyển được công chức mới vào đúng vị trí, điều này đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội việc làm cho những người có nhu cầu và năng lực thật sự.

Số lượng công chức, viên chức của Hà Nội đang ít hơn so với chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên trên thực tế, tại cấp xã, phường với khối lượng công việc lớn, nhiều bộ phận đang trong tình trạng quá tải. Việc tinh giản biên chế cần phải có sự tính toán khách quan, bám sát các đề án vị trí việc làm đã được xây dựng. Ðể giảm chi ngân sách, giảm biên chế, thời gian tới thành phố cần định hướng tập trung, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các bệnh viện tuyến thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường, các đơn vị văn hóa, nghệ thuật… Mục tiêu đến năm 2021, thành phố giảm được 10% biên chế hoàn toàn khả thi. Nhưng tinh giản mà vẫn nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng được đội ngũ kế cận là bài toán không đơn giản với Hà Nội, cũng như nhiều địa phương khác.

An Trân