Tiếp tục cải cách hành chính hiệu quả, thực chất hơn

Thứ Năm, 25-01-2018, 15:17

Những năm gần đây TP Hà Nội đã tổ chức đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã, nhằm bảo đảm việc đánh giá cán bộ đúng thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, trong năm 2018, thành phố sẽ tổ chức chấm điểm, xác định chỉ số CCHC tất cả các phường, xã, thị trấn.

Ðể thực hiện nhiệm vụ này, thành phố sẽ triển khai Ðề án "Ðánh giá tổ chức hành chính nhà nước" theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp. Ðáng chú ý, cùng với việc ban hành bộ "Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc", Hà Nội ban hành bộ "Chỉ số CCHC áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn".

Với mong muốn nâng cao hiệu quả CCHC của các cơ quan hành chính từ thành phố đến cơ sở, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, TP Hà Nội sẽ mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành; giữa các sở, ngành với UBND quận, huyện, thị xã; giữa UBND quận, huyện, thị xã với UBND phường, xã, thị trấn và giữa sở, ngành thành phố với các cơ quan của Trung ương trong giải quyết thủ tục hành chính. Ðồng thời triển khai lắp ca-mê-ra tại những nơi có giao dịch công việc với công dân, tổ chức, tạo cơ chế cho người dân giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ngay trong tháng 3, Thường trực HÐND thành phố sẽ tổ chức một phiên giải trình liên quan đến việc thực hiện quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn Thủ đô.

Song song với đó, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính từ thành phố tới cơ sở, thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Ðề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020". Trong năm nay, toàn bộ công chức của thành phố sẽ được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công vụ, tập trung vào các đối tượng trưởng, phó trưởng các phòng, ban thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và chuyên viên trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính. Tất cả các viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

Việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC trên địa bàn thành phố không phải là việc mới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC tới cấp xã, phường, thị trấn. Trên thực tế, tác phong, trình độ của cán bộ cơ sở tại xã, phường lâu nay vẫn là điểm yếu trong công tác cán bộ của Hà Nội. Hy vọng rằng, việc chấm điểm, xác định chỉ số CCHC ở cấp cơ sở sẽ giúp việc đánh giá cán bộ trên địa bàn được đồng bộ, toàn diện. Quan trọng hơn là qua đó sẽ giúp công tác CCHC trên địa bàn đạt hiệu quả thực chất hơn, đạt mục tiêu lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm trong thực hiện CCHC.

AN TRÂN