Quyết tâm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế

Thứ Hai, 28-12-2020, 21:02

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định, Ðảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Hà Nội đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện các nhiệm vụ của năm 2020 trên hầu hết các lĩnh vực. Thành phố đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Trong năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát có thời điểm Hà Nội từng là địa bàn có nhiều ổ dịch nhất, có nhiều ca nhiễm bệnh nhất cả nước. Trước tình hình này, thành phố đã huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân cùng vào cuộc, tham gia cuộc chiến chống dịch. Dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội được khống chế tốt, không xảy ra trường hợp tử vong. Việc kiểm soát, không để dịch lây lan là điều kiện tiên quyết để thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), ổn định đời sống nhân dân. Bằng các giải pháp mạnh mẽ, linh hoạt, kinh tế Hà Nội đã được phục hồi khá nhanh. GRDP năm 2020 của Hà Nội tăng 3,94% - cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước. Thu ngân sách cơ bản được bảo đảm; cung ứng hàng hóa ổn định; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt. Quản lý đô thị được đẩy mạnh, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm.

Tuy đạt các kết quả nêu trên, nhưng thành phố vẫn còn một số đơn vị giải quyết công việc thiếu tập trung, chưa quyết liệt; năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ý thức kỷ luật có chuyển biến song chưa đồng bộ; chủ đầu tư một số dự án còn thiếu chủ động, thiếu tính chuyên nghiệp. Sự phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với cấp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện một số công việc, lĩnh vực được phân công, phân cấp, ủy quyền còn bị động, thiếu chặt chẽ…

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Ðại hội XIII của Ðảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025, triển khai Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, thành phố đã xác định mục tiêu tổng quát là khôi phục đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; thực hiện năm chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", cùng với 23 chỉ tiêu và chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Ðể hoàn thành mục tiêu của năm 2021, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương của thành phố phải quyết tâm cao hơn nữa, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục kịp thời các hạn chế, khó khăn. Trước mắt là tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cần tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận xã hội. Nhất là tuyên truyền, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên, để khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho Thủ đô và đất nước.

Thủ đô đã vững vàng vượt qua thử thách chưa có tiền lệ trong năm 2020, vì vậy, nếu mọi người dân Thủ đô đoàn kết, tạo nên sức mạnh to lớn, thì dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng sẽ tiếp tục gặt hái kết quả, hoàn thành thắng lợi mục tiêu KT - XH năm 2021, để tạo đà cho những năm tiếp theo.

Hải Chi