Quyết liệt thu nợ bảo hiểm xã hội

Thứ Hai, 17-09-2018, 20:27

Tính đến giữa năm 2018, TP Hà Nội có gần 30.000 doanh nghiệp, tổ chức nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lên tới hơn 2.363,2 tỷ đồng, ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho hàng nghìn lao động.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do nhiều doanh nghiệp khó khăn, làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán, thì cũng không ít doanh nghiệp chây ỳ, cố tình trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế hoặc đóng không đủ số người lao động đang làm việc theo quy định. Nhận thức của một bộ phận người lao động về chính sách BHXH còn hạn chế, không dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Công tác khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH ra tòa án hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tính từ tháng 1-2016 đến nay, cơ quan BHXH, đã bàn giao hồ sơ của 492 đơn vị nợ BHXH, đề nghị tổ chức công đoàn khởi kiện, song chưa có vụ án nào về lĩnh vực này được tòa án thụ lý giải quyết.

Trước thực trạng nêu trên, vừa qua Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp thu nợ. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã gửi công văn đôn đốc tới các đơn vị nợ BHXH trên toàn địa bàn, thông báo số nợ để doanh nghiệp nắm được, có kế hoạch trả nợ; đồng thời phối hợp Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 300 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm trên địa bàn. Nhờ đó, trong năm tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã thu nợ được 85,6 tỷ đồng.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2021 đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH; đến năm 2025 đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 55% số người sau độ tuổi về hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; đến năm 2030 đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 65% số người sau độ tuổi về hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội…

Ðể những con số trở thành hiện thực, công tác xử lý những doanh nghiệp nợ đọng BHXH rất quan trọng, nếu không sẽ khiến cho quỹ BHXH bị vỡ. Thiết nghĩ, bên cạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, yêu cầu doanh nghiệp cam kết thời hạn trả nợ, với những trường hợp cố tình chây ỳ, cơ quan quản lý cần có biện pháp mạnh tay hơn, thậm chí xử lý hình sự để bảo đảm tính răn đe và sự nghiêm minh của pháp luật. Có như vậy, mục tiêu đưa ra mới khả thi, quyền lợi chính đáng của người lao động mới được bảo đảm.

KHẢI HƯNG