Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Thứ Ba, 31-12-2019, 01:04

Năm 2019, TP Hà Nội hoàn thành vượt mức kế hoạch tám trong tổng số 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt cao nhất trong bốn năm trở lại đây (tăng 7,62%), môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đây là những tiền đề quan trọng để thành phố tự tin bước vào năm mới 2020.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, năm mới 2020, Hà Nội có 27 chỉ tiêu kế hoạch cần hoàn thành, gồm: chỉ tiêu về thu, chi ngân sách; chỉ tiêu về biên chế hành chính, sự nghiệp và 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó có ba chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiều hơn so với Nghị quyết của HĐND thành phố, gồm chỉ tiêu giường bệnh và bác sĩ trên tổng số vạn dân, tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng. Thành phố phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 tăng từ 7,5% trở lên, thu nhập bình quân đạt hơn 136 triệu đồng/người, cải tạo, xây mới 170 trường học; duy trì 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; thành phố không còn hộ nghèo… Đáng chú ý, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hơn 278 nghìn tỷ đồng (tăng 5,3% so năm 2019). Trong năm 2020, thành phố cũng có nhiều nhiệm vụ quan trọng khác cần triển khai như: Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Với quyết tâm và tinh thần khẩn trương, ngay từ đầu tháng 12-2019, Hà Nội đã giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020 đến các quận, huyện, sở, ngành. Trên cơ sở đó, các đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn địa phương, lĩnh vực để giao tiếp cho các cơ sở. Lãnh đạo thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kế hoạch 5 năm 2015 - 2020. Quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Năm 2020 đã đến rất gần, thời cơ và thách thức tiếp tục đan xen, với trách nhiệm là Thủ đô, đồng thời là một trong hai đầu tàu kinh tế của đất nước, nhiệm vụ của TP Hà Nội rất nặng nề. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành của thành phố không được phép chủ quan, lơ là, mà cần kịp thời tận dụng, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thời cơ, đồng thời chủ động phòng tránh kịp thời các thách thức, rủi ro. Thành phố cũng cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ, nhất là các chỉ tiêu dự báo còn khó khăn như tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng. Song song với đó cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

AN TRÂN