Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Năm, 14-12-2017, 14:58

Hội nghị giao ban quý cuối cùng năm 2017 giữa Thường trực Thành ủy, HÐND, UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã bàn về hai nội dung "sát sườn" nhất với đời sống kinh tế - xã hội của người dân thành phố. Ðó là kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị và việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính, cũng là hai khâu yếu của thành phố, mà nhiều nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện.

Sau một năm thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm này, nhìn chung, thành phố đạt được những chuyển biến tích cực. Bộ mặt đô thị được chỉnh trang, triển khai đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Việc xử lý các vi phạm được thực hiện quyết liệt hơn. Thành phố đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, giảm đáng kể thời gian và thủ tục không cần thiết trong thực hiện một số thủ tục hành chính, quyết liệt triển khai ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Tuy vậy, qua báo cáo của các Sở Xây dựng, Nội vụ - Thường trực Ban Chỉ đạo hai nhiệm vụ trên của thành phố, cũng như ý kiến phản ánh từ cơ sở đều nhận định rằng, những chuyển biến là căn bản nhưng chưa bền vững. Ðể đạt yêu cầu đề ra, vẫn còn nhiều thách thức. Trong công tác quản lý đô thị, số lượng công trình vi phạm trật tự xây dựng và số công trình được xử lý trong năm 2017 tuy giảm rõ rệt so với những năm trước, nhưng chưa được như mong muốn, vẫn có tới 345 trường hợp vi phạm mới phát sinh. Thành phố phấn đấu 100% số hộ dân được cấp nước tiêu chuẩn đô thị, nhưng đến nay con số này mới đạt 49%. Lượng nước thải sinh hoạt được xử lý dù tăng từ 22% lên 28%, nhưng ô nhiễm nước thải vẫn rất nghiêm trọng. Công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là ở các chung cư cao tầng cũng rất đáng lo ngại, bởi mới có 26 trên tổng số 179 chung cư bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy... Trong Năm kỷ cương hành chính, thành phố đã ban hành hai Bộ quy tắc ứng xử, nhưng việc đưa bộ quy tắc ứng xử vào cuộc sống vẫn còn hạn chế. Vẫn còn một số cán bộ, công chức ứng xử thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính chưa đạt, dễ thấy nhất là tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chỉ đạt 32%, trong khi chỉ tiêu đặt ra là từ 40 đến 50%...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ rõ, cần quy rõ trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể để khắc phục. Ðề cao và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là vai trò của người đứng đầu. Các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn cần nêu cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thành phố đã nhiều lần yêu cầu các đồng chí lãnh đạo quận, huyện, xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, địa bàn quản lý, kiểm tra chéo giữa các cơ quan, đơn vị; tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác này chưa được tổ chức thường xuyên, cho nên hiệu quả chưa cao.

Năm kỷ cương hành chính 2017 đã khép lại, nhưng những nội dung công việc vẫn được tiếp tục triển khai trong "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018". Thành phố cần có thái độ quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế, yếu kém, để công tác quản lý đô thị, cải cách hành chính có tiến độ rõ nét hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của Thủ đô trong tình hình mới.

Việt Anh