Giữ nghiêm kỷ luật lao động bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc

Thứ Năm, 21-02-2019, 22:47

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2019, ngay trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thành phố tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra nền nếp làm việc của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở.

Trong ba ngày 11, 12 và 13-2, Ðoàn kiểm tra công vụ của thành phố đã kiểm tra đột xuất các sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Du lịch, Tư pháp và UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), UBND các phường: Phúc La, Dương Nội (quận Hà Ðông), Ðại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Bảo hiểm xã hội huyện Sóc Sơn… Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội thành lập ba đoàn khảo sát kiểm tra đột xuất tại bộ phận một cửa của 15 sở, ngành của thành phố. Ghi nhận tại các thời điểm kiểm tra cho thấy, tất cả các cơ quan, đơn vị bảo đảm nền nếp làm việc, kỷ luật công vụ, có cán bộ lãnh đạo, chuyên viên trực tại bộ phận một cửa, cán bộ, công chức có thái độ đúng mực khi giao tiếp. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân, tổ chức và tiếp công dân được duy trì ổn định, không có phản ánh, kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức.

Bên cạnh việc kiểm tra đột xuất nền nếp làm việc của các cơ quan, đơn vị, lần này, đoàn kiểm tra công vụ của thành phố cũng kiểm tra, khảo sát đột xuất tại một số địa điểm tổ chức lễ hội, gồm: Khu du lịch đền Sóc (huyện Sóc Sơn), đình - đền Kim Liên, Chùa Bộc (quận Ðống Ða), đền Bia Bà (quận Hà Ðông)… Tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện việc sử dụng xe ô-tô biển xanh đi lễ hội trái quy định.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị còn một số thiếu sót như UBND phường Phúc La chưa cập nhật văn bản mới của lĩnh vực địa chính - đô thị; địa điểm tiếp công dân chưa thuận tiện cho người dân. UBND phường Dương Nội niêm yết thời gian nhận và trả hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa thiếu 1 giờ/ngày so với quy định. UBND phường Ðại Mỗ có hai bảng ghi thời gian nhận và trả hồ sơ hành chính trong ngày không khớp nhau. Sổ ghi chép các thông tin về khai sinh, khai tử, kết hôn còn một số chỗ để trống thông tin… Những hạn chế nêu trên đã được đoàn kiểm tra chỉ ra, yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay, nhằm phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn.

Nhằm siết chặt hơn nữa việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị, mới đây, ngày 18-2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung đã ký ban hành Công văn số 613/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2019. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật lao động; tập trung giải quyết, xử lý công việc bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Hải Chi