Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 17-11-2016, 13:22

Từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công của kế hoạch vốn năm 2016. Thành phố giao các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm gây khó khăn cho công tác theo dõi, điều hành ngân sách thành phố.

Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; loại bỏ các nhà thầu không có năng lực, vi phạm cam kết trong quá trình thực hiện dự án. Thành phố thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (Tổ công tác), cùng các ngành tổ chức kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện các dự án, tập trung những dự án triển khai chậm, giá trị giải ngân thấp, xác định khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục. Điều chuyển kế hoạch vốn đối với những dự án đến ngày 15-8-2016 chưa khởi công, có giá trị giải ngân thấp, dưới 25% kế hoạch và không có khả năng thực hiện kế hoạch, sang những dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt, ưu tiên những dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng ngay trong năm 2016…

Tuy nhiên, đến nay, tình hình giải ngân vẫn chậm, tiến độ nhiều dự án, công trình chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, để đẩy mạnh giải ngân trong những tháng cuối năm, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 (bao gồm cả vốn năm 2015 chuyển sang). Các chủ đầu tư chủ động giải quyết hết thẩm quyền đối với những nội dung thuộc trách nhiệm được giao; bám sát các thành viên của Tổ công tác để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan, phục vụ giải ngân. Thành phố chỉ đạo giải ngân vốn giải phóng mặt bằng, xử lý từng khâu công việc, gói thầu của dự án, ngành, địa phương.

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời thanh, quyết toán các hạng mục, công trình, hợp đồng kinh tế, đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó có các công việc tuyên truyền, vận động, rà soát, kiểm tra, sâu sát từng dự án, lĩnh vực, khâu quy trình thủ tục, kỹ thuật, công nghệ… nhằm sớm phát hiện, xác định khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất giải pháp, chủ thể thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả thiết thực. Hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng, hiệu quả công trình, dự án, công việc, dịch vụ. Vì vậy, cần chú ý biện pháp điều chuyển, bố trí lại vốn, tập trung cho dự án, công trình tiến độ nhanh, hoàn thành trong năm nay, để phát huy hiệu quả nguồn lực.

AN VŨ