Cụ thể hơn các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 19-12-2016, 14:49

Chương trình 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” của Thành ủy Hà Nội khóa 16 mặc dù mới được triển khai gần một năm, nhưng đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề thực hiện lĩnh vực này hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ngay sau khi Chương trình 07 được Thành ủy thông qua, công tác quán triệt, triển khai nhanh chóng được thực hiện đến cơ sở. Nhờ đó, nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí không ngừng được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ, tạo chuyển biến trong thực thi công vụ. Toàn thành phố đã kiểm tra, rà soát 1.195 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã xử lý trách nhiệm, kiểm điểm, rút kinh nghiệm với 404 tập thể, 350 cá nhân (trong đó buộc thôi việc năm người, cách chức ba người, cảnh cáo 17 người…), chuyển cơ quan điều tra 14 vụ. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra được triển khai quyết liệt, qua đó kiến nghị thu hồi hơn 2,8 tỷ đồng và hơn 24 nghìn m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm 38 tập thể và 130 cá nhân để xảy ra sai phạm. Công an thành phố khởi tố điều tra 17 vụ với 44 bị can, thu hồi khoảng 2.000 m2 đất và 17,4 tỷ đồng. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 17 vụ với 75 bị cáo, trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp, được dư luận quan tâm như vụ án Phạm Thị Bích Lương và đồng phạm tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội, vụ tham nhũng tại Tổng Công ty đường sắt Việt Nam…

Tại phiên họp cuối năm của Ban Chỉ đạo Chương trình 07 mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình đánh giá, kết quả triển khai thực hiện Chương trình 07-CTr/TU thời gian qua rất tốt, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy rà soát xem các địa phương có bị quá nhiều đoàn kiểm tra hay không. Trên cơ sở đó, cần có giải pháp sắp xếp công tác kiểm tra, thanh tra sao cho tránh chồng chéo, không gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan liên quan cần xem xét khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra nhiều, nhưng việc thi hành các kết luận lại kém.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy định người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ người phản ánh, tố giác, đấu tranh chống tiêu cực; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, sử dụng ngân sách, tài sản công. Đồng thời, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả việc MTTQ tham gia giám sát và phản biện xã hội, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

TRỌNG NGHĨA