Coi trọng hiệu quả khi mua sắm tài sản công

Thứ Hai, 20-08-2018, 22:38

Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong triển khai thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm hàng hóa, dịch vụ (tài sản công) theo phương thức tập trung. Đến nay, thành phố đã có 13 đầu mục hàng hóa và dịch vụ công ích vệ sinh môi trường được đưa vào danh mục tài sản mua sắm tập trung, góp phần giảm đầu mối, kiểm soát được mặt bằng giá cả, tiết kiệm chi phí, nhân lực. Sau hơn hai năm triển khai, tổng giá trị trúng thầu của các gói thầu mua sắm tập trung giảm hơn 254 tỷ đồng (giảm 3,2%) so với giá trị dự toán của các đơn vị đăng ký mua sắm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đã phát sinh những bất cập cần tháo gỡ. Đó là tiến độ triển khai mua sắm tập trung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng từ khâu đăng ký, tổng hợp nhu cầu. Theo Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Hồ Vân Nga: việc mua sắm tập trung thực hiện hai lần/năm chưa phù hợp nhu cầu thay thế một số trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên bị hỏng hóc đột xuất, không sửa chữa được cần thay thế ngay như máy tính, máy in. Đối với một số tài sản phục vụ dự án đầu tư xây dựng, thời gian giao nhận tài sản chưa phù hợp tiến độ thực hiện dự án trên thực tế, dẫn đến tình trạng công tác xây lắp phải dừng lại chờ thiết bị, như dự án xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn. Hoặc ngược lại, thiết bị được giao khi chưa đủ điều kiện để lắp đặt như tại một số dự án cải tạo trường học tại huyện Thường Tín. Thời gian các đơn vị mua sắm được nhận tài sản thường chậm từ ba đến năm tháng so với nhu cầu đăng ký đã làm ảnh hưởng đến tính kịp thời trong việc trang bị tài sản. Đã có trường hợp điều hòa nhiệt độ đăng ký mua để sử dụng mùa hè song tới mùa đông mới được trang bị…

Để khắc phục những bất cập trong công tác này, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị mua sắm tập trung thành phố tổng hợp nhu cầu và tổ chức định kỳ hằng tháng, thay vì hai lần/năm như trước đây. Ngày 14-8 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 3723/UBND-KT về công tác mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, trong đó phân công rõ nhiệm vụ của từng đơn vị, sở, ngành trong thực hiện mua sắm tài sản công. Thành phố đặc biệt lưu ý, Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội chỉ đạo các Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã kiểm soát chi cho việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung theo quy định. Đồng thời, không tạm ứng, thanh toán đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, nhưng không thực hiện mua sắm tập trung theo quy định, nhất là trường hợp lợi dụng việc sửa chữa tài sản để tách tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung thành các bộ phận riêng lẻ.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung là chủ trương mới, khó tránh khỏi những lúng túng trong quá trình triển khai. Hy vọng rằng, những nỗ lực của thành phố trong công tác này sẽ góp phần giảm chi tiêu công, giúp đồng bộ trang thiết bị sử dụng phổ biến tại các đơn vị, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài sản công.

Đà Đông