Chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp

Thứ Năm, 10-10-2019, 21:14

Những ngày này, TP Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Bên cạnh hoạt động tri ân người có công, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thành phố tiến hành chỉnh trang đô thị, bố trí nguồn lực triển khai nhiều dự án hạ tầng, tạo diện mạo khang trang, hiện đại.

Cùng với đó, một nhiệm vụ rất quan trọng cũng đang được các cấp, các ngành của Hà Nội tập trung thực hiện là làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Theo kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, đại hội cấp cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4-2020 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức không quá ba ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố tổ chức không quá bốn ngày, hoàn thành trước ngày 31-10-2020. Thời gian không còn nhiều, cho nên công tác chuẩn bị phải thật khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao.

Từ đầu tháng 7-2019, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17”. Kế hoạch nêu sáu nhóm nội dung và 13 nhóm vấn đề tổ chức thực hiện, nêu rõ về công tác chuẩn bị đại hội từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự, số lượng và cách tính tuổi cán bộ giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới; vấn đề sắp xếp cán bộ sau đại hội. Trong đó, yêu cầu hàng đầu là cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội đảng bộ các cấp là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Việc sàng lọc cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới bắt buộc phải dựa vào công tác đánh giá. Do đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình đánh giá phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín; lấy “thước đo” là kết quả và sản phẩm cụ thể theo nhiệm vụ. Muốn đánh giá chính xác, cơ quan có thẩm quyền phải nắm chắc thông tin, tình hình cán bộ. Đánh giá phải theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực tế cho thấy, càng đến gần đại hội, có một số cán bộ vì ngại va chạm, lo “mất phiếu” nên hiệu quả công việc không cao. Bên cạnh đó, tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo về nhân sự làm phức tạp tình hình. Vì vậy, đề nghị các quận ủy, huyện ủy, thị ủy chú trọng làm kỹ hơn công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, nhất là làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các “điểm nóng”, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.

KHẢI HƯNG