Chấm dứt việc đặt tiền "giọt dầu" tràn lan, phản cảm

Thứ Hai, 09-01-2017, 14:10

Còn hơn hai tuần nữa là đến Tết Đinh Dậu, hoạt động đổi tiền lẻ mới lại sôi động, phục vụ việc mừng tuổi, đi lễ chùa đầu năm. Năm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát hành tiền lẻ mới để tiết kiệm, giảm chi phí in ấn, phát hành, đồng thời tạo thói quen sử dụng đồng tiền đã qua lưu thông, nhưng vẫn còn đủ tiêu chuẩn lưu hành, tôn trọng, bảo vệ giá trị đồng tiền quốc gia. Căn cứ số lượng tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng đủ tiêu chuẩn lưu thông (đã qua sử dụng) đang bảo quản trong kho, Ngân hàng Nhà nước sẽ chuyển cho Sở giao dịch và chi nhánh các tỉnh, thành phố để đưa ra thị trường. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi trục lợi từ nhu cầu đổi tiền mới, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cán bộ, nhân viên các đơ

Hà Nội có rất nhiều cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, những di tích lịch sử, văn hóa, thu hút khách thập phương tham quan, vãn cảnh đầu xuân. Người dân cần thay đổi nhận thức về việc dâng lễ, đặt tiền giọt dầu tại các cơ sở này. Không nhất thiết phải dùng tiền, hoặc tiền lẻ mới để dâng lễ. Không nên đặt tiền lẻ tùy tiện vào các vị trí ở ban thờ, tượng phật, thần thánh, cây cối, vật thể… trong khu vực tôn giáo, tín ngưỡng. Người đi lễ, khách tham quan, có đức tin làm việc thiện, được an lành, may mắn, cách phát tâm tốt nhất là cung tiến, ủng hộ tiền ở nơi tiếp nhận của nhà chùa, đền, phủ… hoặc bỏ tiền vào hòm công đức.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017. Trong đó, thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội… chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ, nạn bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức. Việc chỉ đạo của thành phố đòi hỏi các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, bám nắm địa bàn, xác định những hộ, người thường có hoạt động đổi tiền lẻ mới trái phép để tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan, phát hiện, điều tra, xử lý những tổ chức, cá nhân quảng cáo, thực hiện đổi tiền lẻ mới trái pháp luật trên mạng in-tơ-nét. Mặt khác, các đoàn thể, tổ chức quần chúng tăng cường tuyên truyền, vận động thành viên, người dân làm các việc thiện, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Khi người dân thấy không cần tiền trong dâng lễ, hay đặt các nơi ở khu vực hành lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thì việc đổi tiền lẻ mới, cũ cũng dần biến mất. Các bậc đại đức, cao tăng của Phật giáo cũng khuyến cáo, không nên đặt tiền dâng cúng tùy tiện. Vấn đề là tìm ra các cách thức phù hợp, hiệu quả của công tác giáo dục, giác ngộ, để người dân tự nguyện từ bỏ những việc làm không đúng trong thực hành tôn giáo, tín ngưỡng.

AN VŨ