Cải thiện mức độ hài lòng trong các giao dịch hành chính

Thứ Hai, 04-05-2020, 23:10

Uy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở và cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố. Theo quyết định này, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của 22 sở, cơ quan đạt khoảng 72% trở lên, trong đó cao nhất là Sở Nội vụ (đạt 86,93%), Văn phòng UBND thành phố (đạt 86,72%), Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố (đạt 86,63%)... Hai đơn vị xếp cuối cũng đạt kết quả khá cao, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đạt 73,39%, Sở Ngoại vụ đạt 71,97%. Ðối với khối quận, huyện, thị xã, chỉ số trung bình của các đơn vị đạt từ 83% trở lên, trong đó quận Cầu Giấy có chỉ số cao nhất (95,61%), tiếp đến các quận: Long Biên (95,56%), Ðống Ða (94,93%)… Hu

Có được kết quả này là do năm qua, thành phố tiếp tục chọn chủ đề công tác là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong công tác CCHC. Thành phố đã ban hành quy định về áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Ðến nay, tổng thời gian thẩm định thiết kế xây dựng liên quan cấp phép và cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng đã giảm 29 ngày. Thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện còn 20 ngày (giảm 10 ngày). Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung CCHC của thành phố; nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp và đời sống của người dân. Ðể khắc phục tình trạng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; thành phố đã đổi mới công tác theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bằng việc triển khai Quy định đánh giá hằng tháng, đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ…

Từ đầu năm 2020 tới nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đời sống người dân. Ðể tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh ứng phó với dịch bệnh và khôi phục đầu tư, sản xuất, kinh doanh sau khi hết dịch, chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón thời cơ mới từ các quốc gia tham gia hiệp định EVFTA và EVIPA, yêu cầu về việc nâng cao chỉ số CCHC các đơn vị thuộc thành phố càng lớn. Vì vậy, trong năm nay, các đơn vị cần đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của Nhà nước; công khai, minh bạch thông tin cho doanh nghiệp. Ðồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bồi dưỡng đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, chuyên môn nghiệp vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính.

VIỆT ANH