Cải thiện mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính

Thứ Hai, 05-03-2018, 17:23

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả”. Trong đó, thành phố nêu rõ, phấn đấu đến năm 2020 mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 80%. Tất cả các cơ quan hành chính duy trì có hiệu quả đường dây nóng, tăng cường thiết lập đường dây tư vấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Duy trì kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản t

Trong những năm gần đây, công tác cải cách hành chính của thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Hàng loạt thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm, việc công khai quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính của thành phố. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện Hà Nội xếp thứ hai trong số 63 tỉnh, thành phố về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay nhiều nội dung chưa thật sự làm hài lòng người dân, doanh nghiệp và nhận phản hồi không tốt. Trong đó, phải kể đến tính công khai, minh bạch trong một số hoạt động quản lý hành chính nhà nước chưa bảo đảm. Trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu của người dân, vẫn còn xảy ra hiện tượng cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật khi giải quyết thủ tục hành chính... gây những bức xúc trong dư luận. Đáng lưu ý, trong 5 năm gần đây, chỉ số PAPI của Hà Nội ngày càng giảm, năm 2016, Hà Nội có điểm PAPI xếp thứ 58 trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có tới 40% số cán bộ, công chức, 39% số người dân cho rằng công tác công khai, minh bạch của các cơ quan hành chính thành phố ở mức độ không bảo đảm. Một số lĩnh vực như quy hoạch sử dụng đất; quản lý ngân sách; xây dựng cơ sở hạ tầng... người dân và doanh nghiệp rất khó hoặc không thể tiếp cận. Vì vậy, theo đánh giá của người dân và dư luận, việc ban hành Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả” trong thời điểm này là rất cần thiết, nhất là trong năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Để thực hiện thành công đề án, thời gian tới thành phố cần tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, bãi bỏ, cắt giảm những thủ tục không cần thiết. Đồng thời, nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa hành chính, cũng như tăng cường sự tham gia của người dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

ĐÀ ĐÔNG