Người dân vui mừng nhận hỗ trợ an sinh xã hội

Thứ Hai, 04-05-2020, 23:10

Vào đúng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều người dân ở Hà Nội thuộc đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo... nhận được số tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ. Mặc dù tổ chức chi trả cho người dân vào ngày nghỉ lễ, nhưng cán bộ các phường, xã, thị trấn thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, minh bạch, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng.

 

Ảnh: Duy Linh