Mô hình thí điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa

Thứ Hai, 07-09-2020, 20:17
Mô hình thí điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa -0
 
Mô hình thí điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa -0
 

Với mong muốn mỗi tổ chức, mỗi gia đình, mỗi cá nhân nâng cao ý thức hạn chế rác thải nhựa, vừa qua, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai mô hình thí điểm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa tại chợ Văn La, quận Hà Ðông.

Tại chương trình, người dân và các hộ kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống; cách phân loại rác và thực hiện các hình thức gói hàng bằng lá chuối, báo, các sản phẩm thân thiện với môi trường…

Ảnh: Lê Dung