Ký ức hào hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ Hai, 06-05-2019, 23:20

Gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm “Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Hà Nội) đã phần nào cho thấy công lao to lớn của dân công hỏa tuyến - lực lượng tham gia bảo đảm công tác hậu cần, phục vụ bộ đội chiến đấu và giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới cho thế hệ trẻ.

Ảnh: Đăng Anh