Khẩn trương hoàn thành dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Hoàn Kiếm

Thứ Ba, 29-09-2020, 01:20

Ðến nay, Dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Hoàn Kiếm đang hoàn thiện các hạng mục lát hè, đường dạo, hạ ngầm dây điện, hệ thống tưới nước tự động… Các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ với ba mũi thi công cả ngày và đêm; phấn đấu hoàn thành công trình trong dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Khẩn trương hoàn thành dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Hoàn Kiếm -0
 
Khẩn trương hoàn thành dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hồ Hoàn Kiếm -1
 

 

Ảnh: Ðăng Anh