Chạy cho ngày mai xanh

Thứ Hai, 28-10-2019, 20:19
Ảnh: ĐĂNG ANH

Với thông điệp “Không để nhựa thành rác. Chạy cho ngày mai xanh”, giải chạy Longbien Marathon 2019 đã thu hút 6.000 vận động viên trong nước và nước ngoài tham dự. Thông qua giải chạy, ban tổ chức muốn lan tỏa thông điệp giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Tại đích đến của giải chạy, ban tổ chức đặt hai tấm bảng lớn để thu thập ý tưởng tái chế, tái sử dụng đồ nhựa trong gia đình của các vận động viên. Mỗi ý tưởng sẽ được đổi thành 2.000 đồng để ủng hộ cho quỹ hoạt động vì môi trường.