Xin lỗi và sửa lỗi

Thứ Hai, 25/02/2019, 21:35:42
 Font Size:     |        Print

Thời gian qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) liên quan việc thực hiện Thư xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn trên địa bàn thành phố. Mục đích của việc làm này nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy định về Thư xin lỗi trong giải quyết TTHC trễ hạn trên các lĩnh vực quản lý và giải quyết TTHC của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Ðây được xem là một trong những biện pháp quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến thật sự từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm.

Theo thống kê, trong năm 2018, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 14.224.953 hồ sơ, trong đó có 68.281 hồ sơ giải quyết trễ hạn. Trong số hồ sơ trễ hạn, có 61.276 việc đã được thực hiện Thư xin lỗi (chiếm tỷ lệ 89,74%) và 7.005 hồ sơ chưa thực hiện Thư xin lỗi (chiếm tỷ lệ 10,26%).

Qua số liệu trên cho thấy, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn trong TTHC còn nhiều, việc gửi Thư xin lỗi tuy còn hơn 10% (so với năm 2017 là 42,76%) nhưng việc thực hiện Thư xin lỗi vẫn chưa làm triệt để theo yêu cầu của thành phố. Có hàng loạt nguyên nhân được nêu ra, như: Lãnh đạo một số đơn vị chưa có sự quyết liệt, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc gửi Thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, DN bị trễ hạn. Sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc xác minh hồ sơ giải quyết TTHC chưa thuận lợi, cơ quan giải quyết TTHC phải chờ kết quả xác minh từ các cơ quan khác đã ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục ở một số đơn vị chưa bảo đảm quy trình, thời gian theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin ở một số lĩnh vực còn thiếu tính tổng thể và thiếu sự đồng bộ giữa các cơ quan liên quan.

Ðể nâng cao hiệu quả việc thực hiện Thư xin lỗi đối với TTHC giải quyết trễ hạn, trong thời gian tới, thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. Chủ động khắc phục hoặc đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, bảo đảm trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm (kiểm điểm, luân chuyển công tác) đối với cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng.

Việc thực hiện Thư xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hạn là cần thiết. Chính từ việc biết lỗi và xin lỗi đã nhắc nhở từng cán bộ, công chức, viên chức phải làm việc nghiêm túc, có hiệu quả, thể hiện tinh thần chịu trách nhiệm trước người dân, DN. Do vậy, đừng để Thư xin lỗi chỉ là hình thức, áp dụng máy móc.

DUY KHÁNH

Chia sẻ