Nhiều biện pháp bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 18/01/2019, 00:33:27
 Font Size:     |        Print
 

Lấy mẫu không khí tại trạm quan trắc môi trường Hồng Bàng (quận 5).

Mặc dù, kết quả thực hiện các tiêu chí về môi trường trong giai đoạn 2016 - 2017 khá toàn diện; tuy nhiên, thực tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh còn tồn tại nhiều điểm “nóng” phát sinh về ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe, sinh hoạt của người dân cần được tập trung giải quyết, nhằm từng bước bảo đảm môi trường trong lành, nâng cao chất lượng sống tốt hơn cho người dân thành phố.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường giai đoạn 2016 - 2017 của thành phố cho thấy, 90% nguồn khí thải công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường, tất cả các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch, toàn bộ số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán hơn 40%. Bên cạnh đó, thành phố tiến hành kết nối, thu nhận, quản lý, giám sát dữ liệu đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục các nguồn thải lớn (chủ nguồn thải có lưu lượng hơn 1.000 m3/ngày đêm trở lên); đồng thời, đã phối hợp tỉnh Bình Dương kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò. Thành phố cũng đã kiểm soát tốt nước thải y tế, nước thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp. Đến nay, tất cả các bệnh viện đã có hệ thống xử lý nước thải và xử lý đạt quy chuẩn với tỷ lệ gần 93%. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường giai đoạn 2017 - 2018, thành phố quyết định xử phạt 73 trường hợp, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Năm 2018, thành phố đã thực hiện quan trắc chất lượng môi trường và mở rộng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, mặt nước, nước dưới đất, nước biển ven bờ, môi trường đất… với 327 trạm cố định.

Trên cơ sở này, kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018 - 2020, UBND thành phố đề ra các mục tiêu tập trung thực hiện. Năm 2019, thành phố phấn đấu hoàn thành hai chỉ tiêu về môi trường, giảm 65% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010, thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi ni-lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt. Tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp… có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường để kiểm tra, giám sát. Theo kế hoạch, đến năm 2020, thành phố sẽ hoàn thành 10 chỉ tiêu về môi trường như: Toàn bộ nước thải bệnh viện, nước thải các cơ sở công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; giảm 70% lượng phát thải ô nhiễm không khí tăng thêm do hoạt động giao thông vận tải tại thành phố; bảo đảm toàn bộ tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng bảo đảm tiêu chuẩn môi trường; áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tái chế, làm phân compost và đốt) 40% và chôn lấp hợp vệ sinh 60% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt; giảm 90% tải lượng chất ô nhiễm vượt chuẩn thải vào nguồn nước mặt; phấn đấu tất cả các xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về vệ sinh môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 80% người dân áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày; chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới lên hơn 1,74% tổng công suất tiêu thụ trên toàn thành phố. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm cộng đồng và năng lực cho cán bộ quản lý: bảo đảm hơn 80% cộng đồng dân cư tại các xã, phường thuộc vùng dễ bị tổn thương, thường xuyên bị thiên tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và toàn bộ công chức, viên chức thành phố có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; tất cả các hộ gia đình hiểu biết, có kiến thức ứng phó, thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu.

Thực hiện công tác điều tra nguồn thải trên địa bàn, TP Hồ Chí Minh đã tổng hợp được cơ sở dữ liệu, gồm: 2.786 cơ sở sản xuất công nghiệp; 1.163 cơ sở kinh doanh dịch vụ; 526 cơ sở y tế… Định kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ thống kê, cập nhật dữ liệu các nguồn thải về nước thải, khí thải công nghiệp, chủ nguồn thải chất rắn thông thường… Hiện lượng nước thải trên địa bàn thành phố là khoảng 1,75 triệu m3/ngày (tính 80% tổng lượng nước cấp). Thành phố có hai nhà máy xử lý nước thải đô thị với tổng công suất 171 nghìn m3/ngày đêm, cộng thêm nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ tại các cơ sở khoảng 371 nghìn m3/ngày đêm. Như vậy, theo tính toán, hiện tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đô thị của thành phố đạt hơn 21%. Theo đó, thành phố đang xúc tiến việc triển khai ba nhà máy xử lý nước thải (mở rộng và xây mới, dự kiến hoàn thành năm 2020) với tổng công suất gần một triệu m3/ngày đêm, phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản xử lý toàn bộ nước thải đô thị của thành phố. Toàn bộ 20 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp của thành phố đều lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Bài và ảnh: NGUYÊN QUỐC

Chia sẻ