Huy động toàn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Thứ Hai, 07/01/2019, 22:20:21
 Font Size:     |        Print
 

Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân.

Năm 2019, TP Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) đạt từ 8,3 đến 8,5% để tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Cụ thể hóa mục tiêu này, năm nay thành phố xác định hai trọng tâm là đột phá về cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện Nghị quyết 54, cùng với triển khai quyết liệt chín chương trình trọng điểm (bảy chương trình đột phá, chương trình nông thôn mới, đô thị thông minh) gắn với phong trào lao động sáng tạo làm nền tảng.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: “Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng mạnh mẽ và quyết liệt của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp (DN) và tầng lớp nhân dân…, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện, rất đáng ghi nhận. Hầu hết các ngành tăng trưởng khá so với năm 2017”. Cụ thể, GRDP đạt 1.331.440 tỷ đồng, tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 8,25%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh là chín nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của thành phố (thương mại, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải - cảng - kho bãi, khoa học - công nghệ, kinh doanh bất động sản, giáo dục và y tế). Tỷ trọng chín nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất, 57,1% trong tổng GRDP. Trong đó, ba nhóm ngành bất động sản, thương mại và vận tải kho bãi tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, 33,4% trong tổng GRDP.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại trong năm 2018, đó là: chất lượng tăng trưởng kinh tế dù đạt chỉ tiêu nhưng còn nhiều thách thức với những điều kiện về nguồn lực, nguồn vốn đầu tư... Tiến độ cổ phần hóa DN nhà nước bị chậm so với kế hoạch đề ra. Bảy chương trình đột phá chưa tạo được kết quả nổi bật, có chương trình tiến độ chậm, nguy cơ không bảo đảm chỉ tiêu đề ra đến năm 2020. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) chưa tạo chuyển biến tích cực cho diện mạo địa bàn nông thôn, nhiều chỉ tiêu ở một số nơi chưa được cải thiện, nâng chất. Tình hình cải cách thủ tục hành chính chưa chuyển biến nhiều, chưa tạo thuận lợi cho DN và người dân. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện trong thực thi công vụ hạn chế, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Công tác đầu tư phát triển hệ thống cơ sở giáo dục dù đạt chỉ tiêu bình quân trên toàn địa bàn nhưng chưa đồng đều, có những quận, huyện rất khó khăn, còn tình trạng thiếu phòng học, phòng học không bảo đảm tiêu chuẩn. Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm còn vi phạm về điều kiện vệ sinh do khu vực sản xuất, chế biến xuống cấp; một số cơ sở có bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn chưa chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm. Tình hình an ninh chính trị được bảo đảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,3 đến 8,5%; thành lập mới 46.200 DN; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,7%/năm, tương ứng giảm 15.750 hộ nghèo/năm; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 0,9%/năm, tương ứng giảm 20.220 hộ cận nghèo/năm (theo chuẩn Chương trình giảm nghèo mới của thành phố); phấn đấu nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhóm 20; Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) vào nhóm 10; nâng điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước...

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của thành phố, Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên đưa ra năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó chú trọng đến CCHC, phấn đấu 100% hồ sơ được giải quyết theo cấp độ 4; mở rộng việc đánh giá sự hài lòng cũng như góp ý của DN qua ứng dụng trên thiết bị thông minh, tiếp tục tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố. Ngoài ra, Sở cũng triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố và các tỉnh để tạo đầu ra, tạo thị trường trong nước đối với các sản phẩm công nghiệp của các DN thành phố, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập để giữ vững thị trường và thúc đẩy sản xuất.

Đề cập về giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Nguyễn Phước Trung cho biết: “Trong năm 2019, Sở tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, phát triển thị trường, dịch vụ hỗ trợ hoạt động công nghệ cao trong nông nghiệp, chuyển giao các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho nông dân…”.

Xác định năm 2019 là năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu các ngành, các cấp nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác CCHC với 10 giải pháp đồng bộ. Trong đó, nhấn mạnh đến các giải pháp phát huy phong trào thi đua, sáng tạo trong CCHC; thực hiện hiệu quả đề án ủy quyền, giảm bớt thủ tục cho DN và người dân; xây dựng chính quyền điện tử, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3, cấp độ 4; kiểm tra thường xuyên, đột xuất ít nhất 30% số sở, ngành, quận, huyện trong việc thực thi trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành CCHC…

Đối với việc tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị, cơ quan cần thay đổi mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện bảy chương trình đột phá, chương trình xây dựng NTM, bảo đảm tiến độ cụ thể theo kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; đẩy nhanh việc thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025...

Bài và ảnh: KHÁNH TRÌNH

Chia sẻ