Huyện Nhà Bè hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 25/10/2018, 21:12:32
 Font Size:     |        Print
 

Người dân cùng chính quyền địa phương thực hiện nâng cấp tuyến hẻm 688, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.
Xác định mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, trong thời gian từ năm 2015 đến 2018, huyện Nhà Bè luôn coi việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, coi đây là việc làm quan trọng, thường xuyên và liên tục.

Trước tiên, đó là việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, tập trung thực hiện các công trình về giao thông nông thôn, điện, truyền thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, hệ thống chiếu sáng ở địa bàn dân cư và các chợ trên toàn huyện, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa. Tập trung nâng cao chất lượng và hoàn thiện các công trình xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với trường học, các trạm y tế, các trung tâm văn hóa xã đáp ứng nhu cầu thiết yếu về học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉnh trang nhà ở dân cư phù hợp quy hoạch phát triển, bảo đảm mỹ quan khu dân cư, không để phát sinh nhà ở tạm, dột nát.

Trong thời gian từ năm 2015 đến nay, Nhà Bè đã tiếp tục đầu tư xây dựng trường học, trong đó có tám trong số 11 trường mầm non, bảy trong số 14 trường tiểu học, hai trong số bảy trường THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, huyện còn tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội xây dựng và trao tặng 29 căn nhà tình thương cho dân nghèo, ba căn nhà mơ ước, sáu căn nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí hơn 2,149 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện Nhà Bè còn tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 2,7%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,19%. Với nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, đến nay, thu nhập bình quân theo đầu người tại sáu xã nông thôn mới tăng hơn so với năm 2015, đạt hơn 47 triệu đồng/người/năm.

Cùng với việc thực hiện nhiều giải pháp và các chính sách an sinh xã hội, đầu năm 2015, số hộ nghèo toàn huyện là 2.611 hộ, chiếm 7,08%; hộ cận nghèo là 1.351 hộ, chiếm tỷ lệ 3,66%. Đến nay, số hộ nghèo còn 999 hộ, chiếm 2,7%, giảm 4,38% so với năm 2015; hộ cận nghèo còn 1.079 hộ, chiếm tỷ lệ 2,29%, giảm 0,74%. Trạm y tế các xã tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 0,83%. Công tác khám, chữa bệnh được thực hiện tốt ở cả hai tuyến, thu hút nhiều người bệnh đến khám, góp phần giảm tình trạng quá tải tuyến trên. Đến nay có năm trong số sáu xã có từ 70% số ấp đạt văn hóa liên tục từ ba năm trở lên và năm trong số sáu xã được ghi nhận là xã văn hóa nông thôn mới. Công tác bảo vệ môi trường được triển khai, thực hiện tích cực từ huyện đến cơ sở, rác thải sinh hoạt cơ bản được thu gom, xử lý đúng nơi quy định.

Tính đến thời điểm hiện nay, sáu xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhà Bè đã hoàn thành 12 trong số 19 tiêu chí chính, bảy trong số 19 tiêu chí chưa hoàn thành. Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo đúng lộ trình, đồng chí Võ Thành Khả, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết: Theo Đề án nông thôn mới các xã, từ năm 2018 đến năm 2020, mỗi xã sẽ đạt từ hai đến ba tiêu chí. Huyện sẽ hoàn thành tiêu chí quy hoạch vào cuối năm 2018, năm 2019 sẽ phấn đấu đạt các tiêu chí y tế, văn hóa, giáo dục, năm 2019 sẽ đạt ba tiêu chí còn lại là sản xuất, giao thông và môi trường.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã có nhiều giải pháp trọng tâm để hoàn thành các tiêu chí như tập trung hoàn thành việc điều chỉnh các nội dung tiêu chí quy hoạch nông thôn mới để làm cơ sở thực hiện tốt các tiêu chí khác, trong đó hoàn thành việc phê duyệt các điểm dân cư nông thôn, khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung 280 ha và khởi động xây dựng điểm dân cư nông thôn kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện tiêu chí môi trường để cải thiện văn minh đô thị, trong đó thực hiện tốt đề án quản lý thu gom rác và vận động tuyên truyền cho người dân theo chương trình không xả rác, xây dựng hai điểm xử lý rác kín; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đến tất cả các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức khác nhau như: huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đóng góp xây dựng nông thôn mới (hiến đất làm đường, góp ngày công lao động, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương…) và kêu gọi hưởng ứng chương trình giảm nghèo, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập bền vững...

NHƯ HOA

Chia sẻ