Thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng thực chất, có chiều sâu

Thứ Ba, 23/10/2018, 00:39:00
 Font Size:     |        Print
 

Lực lượng dân quân thường trực phường Cát Lái (quận 2) luôn duy trì nghiêm nền nếp chính quy trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 5 năm (2013-2018), phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hồ Chí Minh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, trở thành động lực to lớn thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy, phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố đạt kết quả toàn diện, gắn kết thiết thực với đặc thù của đô thị hiện đại, góp phần xây dựng Ðảng bộ Quân sự thành phố 5 năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, nhiều năm liền dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu 7.

Ðại tá Phan Văn Xựng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT thành phố đã được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Giai đoạn 2013-2018, LLVT thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện tốt sáu chủ đề trong phong trào Thi đua Quyết thắng với các cách làm sáng tạo, cụ thể, hiệu quả, bám sát thực tế hoạt động.

Nổi bật nhất trong các nội dung thi đua của LLVT thành phố là công tác huấn luyện, thể hiện qua việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp thực tiễn, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. LLVT thành phố đã phát động các phong trào thi đua, như: "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao"; mô hình "Xây dựng hình ảnh đẹp trong dân quân"… Tổ chức nhiều đợt hội thi, hội thao đạt kết quả cao; gắn huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với diễn tập hiệp đồng chiến đấu. Hằng năm, kết quả huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu trở lên, tỷ lệ khá, giỏi cao. Kết quả đạt được từ công tác huấn luyện đã góp phần quan trọng vào việc rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố đã đột phá vào hai trọng điểm là tăng cường dân chủ, kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới tác phong công tác ở các cấp, thông qua các hoạt động huấn luyện điều lệnh, điều lệ và triển khai mô hình "Nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật". Bên cạnh đó, phong trào đã tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thật sự là lực lượng tuyệt đối tin cậy của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Ðội ngũ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Ðảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, hướng vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Trong đó, xác định trọng tâm thi đua là triển khai hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "LLVT thành phố chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình
hình mới.

Ðại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 cho biết, kinh nghiệm của đơn vị trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chính là tinh thần "Mỗi người làm việc bằng hai" với những tham mưu, đề xuất "đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả cao". Quận 1 đã xây dựng và phát huy tốt lực lượng chính trị nòng cốt trong dân quân tự vệ và dự bị động viên. Nhiều tình huống liên quan đến an ninh trật tự được xử lý tốt đã khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng này.

Thượng úy Lê Minh Nghiệp, Phó Ðại đội trưởng 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Ðịnh chia sẻ, để đơn vị ổn định, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phải thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đoàn kết, hưởng ứng tốt các hoạt động trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Cùng với đó, cán bộ phải nêu gương, đi đầu trong mọi hoạt động, là hình mẫu chuẩn để chiến sĩ noi theo…

Theo Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, để phong trào Thi đua Quyết thắng đạt kết quả tốt, cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo lựa chọn mô hình, xác định nội dung, bồi dưỡng phương pháp, cách làm, chú trọng xây dựng những mô hình mới, hiệu quả. Cùng với đó, phát huy tốt vai trò các điển hình tiên tiến, tạo ra sức mạnh cộng hưởng cho phong trào, nâng cao chất lượng thực hiện, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Trong giai đoạn 2018-2023, LLVT thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng ngày càng thực chất, rộng khắp, có chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. LLVT thành phố phấn đấu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,3% số dân; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt từ 25% trở lên; 100% lực lượng dự bị động viên được sắp xếp vào các đơn vị. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; 100% các đối tượng được huấn luyện, giáo dục chính trị đạt kết quả tốt…

Bài, ảnh: TRẦN THỦY và HỒNG GIANG

Chia sẻ