Đánh giá cán bộ theo hiệu quả công việc

Thứ Ba, 23/10/2018, 00:36:12
 Font Size:     |        Print

Ngày 22-10, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố vừa ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ hằng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là công chức) trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Ðây là cách đánh giá mới, thực hiện hằng quý, thay vì đánh giá từng năm như lâu nay. Kết quả đánh giá là căn cứ để thành phố chi trả thu nhập tăng thêm đối với công chức theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Ðồng thời, là căn cứ để đánh giá, phân loại thi đua và là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với công chức.

KT

ÐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỜI 4.0

Trong hai ngày 22 và 23-10, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hội thảo chuyên đề: "Nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong GDNN ở Việt Nam thông qua việc gắn kết nhà trường và doanh nghiệp (DN)" và "Nâng cao năng lực người làm công tác đào tạo DN". Các đại biểu đã trình bày, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hợp tác nhằm xây dựng việc hợp tác giữa các đơn vị, cơ sở GDNN với DN; cách tiếp cận thực tế về công việc, năng lực và chứng chỉ cho người làm công tác đào tạo trong DN ở Việt Nam. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mối quan hệ hợp tác giữa các bên tạo cơ sở bền vững nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường lao động.

XP

ÐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH VỀ THƯƠNG MẠI GỖ

Ngày 22-10, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tổng cục Lâm nghiệp Cam-pu-chia tổ chức chương trình đối thoại chính sách về thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia bảo đảm tính hợp pháp và bền vững. Ðại biểu hai bên đã thông báo về tổng quan tình hình khai thác, chế biến và xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, trong đó nhấn mạnh về tính pháp lý, xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, mua bán, vận chuyển... trong thương mại gỗ giữa hai bên. Hội thảo cũng thảo luận về giải pháp kiểm soát nguồn gốc, xây dựng hệ thống bảo đảm truy xuất nguồn gốc, quản lý rừng và chứng chỉ quản lý rừng bền vững để kiểm soát nguồn gỗ bất chính. Từ năm 2016 đến nay, kim ngạch nhập khẩu gỗ của Việt Nam từ Cam-pu-chia tăng lên lần lượt là: 1,83 tỷ USD; 2,19 tỷ USD năm 2017 và tám tháng của năm 2018 là 1,3 tỷ USD.

PX

Chia sẻ