Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat

Thứ Sáu, 09-08-2019, 09:47

NDĐT - Bộ Công thương vừa nhận được thông báo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công thương đề nghị: Các cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương chỉ định: Áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với từng lô hàng sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand kể từ ngày công văn này được ban hành đến khi có thông báo ngừng của Bộ Công thương;

Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường nếu phát hiện còn sản phẩm nêu trên còn lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định;

Bộ Công thương khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm có tên nêu trên (trường hợp còn lưu thông trên thị trường) và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Thông tin lô sản phẩm:
- Tên hàng hóa theo khai báo: Nguyên liệu thực phẩm - Anhydrous Milk Fat
- Số lượng/khối lượng theo khai báo: 1 thùng/210kg
- Nội dung ghi nhãn: Anhydrous Milk Fat
- Xuất xứ theo khai báo: New Zealand
- Nội dung không phù hợp: Lô hàng có kết quả thử nghiệm Chỉ số peroxide (0,6 meq/kg) không phù hợp với mức quy định (≤ 0,3 meq/kg) nêu tại Hồ sơ công bố.

Lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat không bảo đảm an toàn thực phẩm nói trên đã được thu hồi và tiêu hủy theo quy định.

X.B