Thái Nguyên tiếp nhận, cách ly phòng dịch Covid-19 hơn 200 người nhập cảnh

Thứ Tư, 06-01-2021, 09:01
Tối 5-1, lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế Thái Nguyên thông tin về việc tiếp nhận, cách ly 210 người nhập cảnh từ Trung Quốc.

Ngày 6-1, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, cách ly để phòng dịch Covid-19 đối với 210 người nhập cảnh từ Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng, thời gian cách ly là 14 ngày.

Tiến sĩ Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết: Để tiếp nhận, cách ly số người này từ Trung Quốc trở về qua tỉnh Cao Bằng, chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan chức năng của tỉnh đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở, cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ tại Trung đoàn 832 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tại xã Lục Ba, huyện Đại Từ.

210 người từ Trung Quốc trở về phải cách ly tại tại Trung đoàn 832 gồm nhiều thành phần, lứa tuổi, nhiều địa phương khác nhau, đều phải qua ba lần xét nghiệm Covid-19, là ngay sau khi tiếp nhận cách ly, sau sáu ngày và ngày cách ly thứ 14, nếu không bị nhiễm Covid-19 mới được trở về nhà nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch.

Trong thời gian 14 ngày, những người được cách ly tại Trung đoàn 832 được phục vụ chu đáo, tắm nóng lạnh, sử dụng Wifi, tỉnh bố trí sở chỉ huy, trạm gác để giải quyết những kiến nghị của những người cách ly, bảo đảm không ai có thể ra khỏi khu vực cách ly.

Tại Trung đoàn 832, tỉnh Thái Nguyên còn chuẩn bị 30 giường dự phòng để sẵn sàng tiếp nhận thêm người về cách ly. Trước đó, từ ngày 21-2 đến 6-3-2020, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, cách ly 181 người nhập cảnh từ Trung Quốc tại Trung đoàn 832. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị các cơ sở cách ly phòng Covid-19 để có thể tiếp nhận 1.750 người cùng lúc.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19

 

THẾ BÌNH