Nhiều ưu đãi, hỗ trợ đối với y, bác sĩ ở Đắk Lắk

Thứ Bảy, 07-12-2019, 15:45
Mặc dù được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, nhưng từ đầu năm 2019 đến nay tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã có hàng chục bác sĩ thôi việc vì lương thấp, xa trung tâm...

NDĐT- Trong ba ngày từ 5 đến 7-12, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 để xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm định hướng, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển trong năm 2020 và những năm tới. Một trong những nội dung quan trọng được HĐND tỉnh thông qua là Nghị quyết về việc quy định một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế và y tế thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết này là chính sách thu hút viên chức y tế chất lượng cao về công tác tại Đắk Lắk. Theo đó, tỉnh sẽ trợ cấp lần đầu đối với bác sĩ tốt nghiệp sau đại học gồm: tiến sĩ y khoa được trợ cấp 80 lần mức lương cơ sở; bác sĩ chuyên khoa cấp II được trợ cấp 60 lần mức lương cơ sở; thạc sĩ y khoa, bác sĩ nội trú được trợ cấp 40 lần mức lương cơ sở và bác sĩ chuyên khoa cấp I được trợ cấp 30 lần mức lương cơ sở.

Điều kiện hỗ trợ là các bác sĩ tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tuổi đời không quá 40 tuổi đối với bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ, bác sĩ nội trú; không quá 45 tuổi đối với bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ. Các bác sĩ này được tuyển dụng mới phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng, đã hoàn thành tập sự, được bổ nhiệm chính thức vào chức danh nghề nghiệp hoặc được tiếp nhận từ nơi khác về công tác tại các đơn vị y tế công lập của tỉnh. Đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc tại các đơn vị sự nghiệp; cam kết phục vụ trong ngành Y tế Đắk Lắk từ 10 năm công tác trở lên.

Ngoài chính sách thu hút viên chức y tế chất lượng cao, Nghị quyết này còn thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố; viên chức y tế tuyến xã và tuyến huyện, tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, nhân viên y tế thôn, buôn tại các xã, ngoài mức lương hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ thì được hưởng trợ cấp thêm hàng tháng với định mức bằng 0,1 lần so với mức lương cơ sở. Nhân viên y tế thôn, buôn, tổ dân phố tại các phường, thị trấn hưởng trợ cấp hàng tháng với định mức bằng 0,25 lần so với mức lương cơ sở.

Đối với viên chức y tế tuyến xã, trợ cấp lần đầu cho bác sĩ mới nhận công tác tại trạm y tế tuyến xã, phường, thị trấn bao gồm bác sĩ hệ chính quy, bác sĩ hệ cử tuyển, bác sĩ hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng, bác sĩ hệ liên thông bốn năm cam kết làm việc tại đơn vị có chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ năm năm trở lên sẽ được trợ cấp bằng 15 lần so với mức lương cơ sở đối với bác sĩ nhận công tác tại các trạm y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; mức trợ cấp bằng 10 lần so với mức lương cơ sở đối với bác sĩ nhận công tác tại các trạm y tế còn lại.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ hằng tháng để bác sĩ yên tâm công tác lâu dài tại các trạm y tế, mức hỗ trợ bằng 0,3 lần so với mức lương cơ sở cho bác sĩ được tuyển dụng vào công tác tại các trạm y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ không quá năm năm. Kể từ đủ năm năm trở đi, tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn sẽ thực hiện tính chế độ phụ cấp công tác lâu năm theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8-10-2019 của Chính phủ.

Đối với bác sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,3 lần so với mức lương cơ sở cho đến khi đủ điều kiện tính hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8-10-2019 của Chính phủ.

Đối với các bác sĩ công tác tại các trạm y tế còn lại được hỗ trợ bằng 0,25 lần so với mức lương cơ sở.

Đối với viên chức y tế tuyến huyện, tỉnh, trợ cấp lần đầu đối với bác sĩ mới nhận công tác tại các đơn vị chuyên khoa Lao, Phong, Pháp y, tâm thần, HIV/AIDS; các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc bảy huyện gồm: Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Lắk và M’Đrắk; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh. Mức trợ cấp bằng 15 lần mức lương cơ sở đối với bác sĩ mới nhận công tác tại Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Trung tâm Pháp y, Khoa điều trị bệnh Phong thuộc Trung tâm da liễu, các khoa, phòng trực tiếp khám, điều trị HIV/AIDS thuộc trung tâm và bệnh viên có khoa điều trị HIV/AIDS; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Mức trợ cấp bằng 10 lần so với mức lương cơ sở đối với bác sĩ mới nhận công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc bảy huyện gồm: Ea Súp, M’Đrắk, Krông Bông, Lắk, Buôn Đôn, Krông Búk và Krông Năng.

Hỗ trợ hằng tháng đối với bác sĩ làm việc tại các đơn vị chuyên khoa Lao, Phong, Pháp y, tâm thần, HIV/AIDS, cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh với mức 0,5 lần so với mức lương cơ sở cho bác sĩ công tác tại Bệnh viện tâm thần; Trung tâm Pháp y; Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Khoa điều trị Phong thuộc Trung tâm da liễu; các khoa, phòng trực tiếp khám, điều trị HIV/AIDS thuộc trung tâm và bệnh viện có khoa điều trị HIV/AIDS. Mức hỗ trợ bằng 0,2 lần so với mức lương cơ sở cho bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc bảy huyện gồm: Ea Súp, M’Đrắk, Krông Bông, Lắk, Buôn Đôn, Krông Búk và Krông Năng.

Hỗ trợ hằng tháng đối với bác sĩ làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội bằng mức 0,2 lần mức lương cơ sở.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk có 31 cơ quan, đơn vị trực thuộc, gồm có hai cơ quan hành chính và 29 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có sáu bệnh viện tuyến tỉnh, hai bệnh viện đa khoa tuyến huyện hạng II, sáu trung tâm tuyến tỉnh, 15 trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố quản lý 185 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tổng số công chức, viên chức và người lao động trong ngành có 5.877 người, trong đó chuyên ngành y, dược hiện có 1.164 bác sĩ, gồm ba tiến sĩ, 44 thạc sĩ, 61 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 312 bác sĩ chuyên khoa cấp I và sáu bác sĩ nội trú. Hiện nay, trong 185 trạm y tế xã, phường, thị trấn có 208 bác sĩ. Do thiếu bác sĩ nên hàng năm nhu cầu tuyển dụng bác sĩ của tỉnh đều trên 200 chỉ tiêu nhưng từ năm 2015 đến nay, ngành Y tế tỉnh tuyển dụng mới bác sĩ vào làm việc đều không đạt chỉ tiêu. Cụ thể, năm 2015 tuyển dụng được 130 bác sĩ, năm 2016 tuyển dụng được ba bác sĩ, năm 2017 tuyển dụng được 104 bác sĩ, năm 2018 tuyển dụng được 61 bác sĩ và năm 2019 chỉ tuyển dụng được 56 bác sĩ.

Điều đáng nói là trong khi số lượng bác sĩ tuyển dụng hằng năm đều không đủ chỉ tiêu thì số lượng bác sĩ trong ngành bỏ việc và thôi việc cũng không nhỏ. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay đã có 139 bác sĩ trong ngành Y tế Đắk Lắk đã bỏ việc và thôi việc, cao nhất là trong hai năm 2018 có 46 bác sĩ và 10 tháng đầu năm 2019 có đến 50 bác sĩ thôi việc. Nguyên nhân là do lương thấp, điều kiện công tác khó khăn, xa trung tâm...

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La thì tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết về việc quy định một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế và y tế thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và thực hiện từ đầu năm 2020 sẽ là động lực để thu hút các bác sĩ, nhất là các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao về công tác tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn trong thời gian tới.

NGUYỄN CÔNG LÝ