Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đưa tạp chất vào tôm

Thứ Bảy, 13-07-2019, 01:46
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm... Yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ:

Tài chính, Công thương, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải và các đơn vị, lực lượng chức năng... tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất.

PV