[Infographic] Các quy tắc an toàn thực phẩm trong dịch Covid-19

Chủ Nhật, 07-06-2020, 15:30

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam xây dựng bộ infographic nhân ngày "Ngày An toàn thực phẩm thế giới" 7-6 để cùng nhắc nhở các quy tắc an toàn thực phẩm trong dịch Covid-19 cũng như trong việc chuẩn bị thực phẩm và những bữa ăn an toàn, lành mạnh.

PV