Hiến máu tình nguyện hỗ trợ các địa phương chống dịch

Chủ Nhật, 28-02-2021, 13:50
Đoàn viên lao động tham gia hiến máu tại ngày hội.

Ngày 28-2, tại Đà Nẵng, hơn 650 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham gia Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhằm cung cấp cho các bệnh viện phía Bắc đang bị ảnh dưởng của dịch Covid-19.

Hoạt động do Công đoàn Viên chức  thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố. Nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại chương trình, các đoàn viên, lao động sẽ được chia thành từng đợt từ 30 đến 50 người sẽ được thực hiện các thủ tục hiến máu cách nhau 30 phút. 

Trước đó, Ban tổ chức đã gửi phiếu đăng ký tham gia hiến máu và phiếu khai báo y tế để người tham gia hiến máu điền trước. Tại điểm hiến máu, mọi người đều sẽ được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia hiến máu".

Kết thúc chương trình, đã thu về được 515 đơn vị máu. Toàn bộ số lượng máu sáng nay sẽ được vận chuyển ra Viện huyết học truyền máu Trung ương để cung cấp cho các bệnh viện phía bắc đang bị ảnh dưởng của dịch Covid-19.
 

THANH TÂM