Cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái vì lơ là chống dịch

Thứ Ba, 04-05-2021, 18:24
Trung tâm Y tế TP Yên Bái, nơi ông Nguyễn Trường Giang công tác.

Ngày 4-5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại TP Yên Bái.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Tỉnh ủy Yên Bái, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước, khu vực và trên thế giới.

Ngày 4-5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại TP Yên Bái.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

THANH SƠN