Xuất hiện bão giật cấp 11 gần Biển Đông

Thứ Hai, 23-12-2019, 21:29
Vị trí và hướng di chuyển của bão Phanfone. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, 23-12, ở vùng biển phía Đông Nam miền trung Philippines xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Phanfone.

Hồi 19 giờ ngày 23-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ vĩ bắc; 130,8 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 19 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,8 độ vĩ bắc; 125,3 độ kinh đông, ngay trên bờ biển phía Đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 19 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ vĩ bắc; 120,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 650 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

* Trước đó, hồi 13 giờ ngày 23-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ vĩ bắc; 132,0 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 770 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 24-12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 126,5 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 25-12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 121,5 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

HÀ THÀNH