Xử lý các trường hợp cố tình cản trở hoạt động của bãi rác Nam Sơn

Thứ Tư, 15-07-2020, 19:21

Liên quan đến việc người dân ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trong ba ngày qua, chiều 15-7, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi hôi từ nước rỉ rác tại Bãi rác Nam Sơn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân. 

UBND thành phố Hà Nội khẳng định, các vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bãi rác đã được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.

Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND thành phố chấp thuận; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng để người dân chấp hành. Cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của bãi rác, gây mất an ninh trật tự. 

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo công an huyện Sóc Sơn và phối hợp UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện các biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe chở rác vào bãi rác theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
 

ĐẮC SƠN