Đời sống - xã hội

Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững

Chủ Nhật, 25-10-2020, 01:11
Nuôi tôm tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Cà Mau.

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Cà Mau đã đoàn kết, nắm bắt tốt thời cơ, thuận lợi, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức... để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, xã hội ở mức khá trong khu vực; bộ mặt đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao…

Thực hiện hiệu quả ba đột phá

Trong phát triển kinh tế, Cà Mau đã thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Để thực hiện hiệu quả các đột phá trên, tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước song hành với nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hạn lên mức hơn 98%. Nhờ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản lý cải thiện rõ rệt qua từng năm. Công bố của Bộ Nội vụ cho thấy, đến cuối năm 2019, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau đạt 91,6%, xếp thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nhờ cải thiện được môi trường đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng hoạt động sản xuất. Đó cũng là một trong những tiền đề giúp Cà Mau duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7%/năm - tương đương bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng (tương đương 2.182 USD), tăng khoảng 1,3 lần so năm 2015. 

5 năm qua, Cà Mau còn gặt hái được một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực nông - ngư nghiệp khi tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân cả nước là 2,7%; thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt 2,7 triệu tấn; tổng sản lượng lúa đạt 2,5 triệu tấn; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,3 tỷ USD, tiếp tục là tỉnh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm… 

Nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng mà đến nay, tỷ trọng khu vực dịch vụ ở Cà Mau chiếm 41,7%, tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ hằng năm đạt 9,94%. Trong 5 năm qua, tỉnh đã thu hút hơn 7,3 triệu lượt khách (tăng 58% lượt khách), tổng doanh thu đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ, Cà Mau huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế đạt gần 74.000 tỷ đồng (chiếm 28% GRDP); tổng thu ngân sách được hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với nhiệm kỳ trước. 

Có mức thu khá và huy động tốt các nguồn lực, Cà Mau tập trung nguồn lực hoàn thiện dần hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó ưu tiên đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng như: Giao thông, lưới điện, thủy lợi, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội…, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Đến nay, Cà Mau không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,87%; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn có hệ thống xử lý nước thải theo quy định; 100% dân cư thành thị và 92% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện chiếm 99,9%; khoảng 50% số xã trong toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 29% so với đầu nhiệm kỳ vào năm 2015; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định...

Để phát triển nhanh và bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, cho biết: Từ thành công trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đúc kết ra bốn bài học kinh nghiệm lớn. 

Trước hết, phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Thứ hai, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”. Thứ ba, phải nắm vững chủ trương, đường lối, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn. Thứ tư, phong cách lãnh đạo phải gần dân, sát cơ sở.

Xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững -0

Năm Căn - một trong ba đô thị động lực được tỉnh ưu tiên phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trên cơ sở nhận định, đánh giá thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Trong đó, mục tiêu tổng quát xác định: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Từ mục tiêu chung, Đảng bộ tỉnh Cà Mau đề ra 17 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5 đến 7%/năm. Tỉnh cũng đề ra chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng tái tạo…

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Tiến Hải cho biết, Đảng bộ tỉnh định hướng năm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. (2) Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ. Tập trung khắc phục tác động của dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng giải pháp đồng bộ để tạo đột phá những lĩnh vực tỉnh có thế mạnh. (3) Xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực làm việc, đổi mới sáng tạo. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, yêu nước, cần cù, sáng tạo của nhân dân Cà Mau. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động. (4) Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. (5) Phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân.   

Song hành các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định ba đột phá chiến lượt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước hết, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển. 
  
Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Sau cùng, Cà Mau tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực của tỉnh gồm: Thành phố Cà Mau, Sông Đốc, Năm Căn.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh hoàn thành đạt và vượt 13/20 chỉ tiêu Nghị quyết. Có được kết quả nêu trên, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương… và đồng thuận của nhân dân địa phương. Trong thực hiện nghị quyết, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã đoàn kết, vào cuộc quyết liệt, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hành động và đột phá trong điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. 

LÂM VĂN BI

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025:

(1) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân tăng 6,5 đến 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD). (2) Cơ cấu kinh tế: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,8%. (3) Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hằng năm chiếm 30 đến 32% GRDP. (4) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm.  (5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%. (6) Tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 40%. (7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên (có bằng cấp, chứng chỉ  đạt 27% trở lên). (8) Giải quyết việc làm khoảng 40.000 người/năm. (9) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hằng năm giảm 0,5%, đến cuối nhiệm kỳ còn không quá 1%. (10) Số giường bệnh/vạn dân khoảng 33 giường.  (11) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% trở lên. (12) Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 80% (có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); có từ 2 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. (13) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt hơn 95%. (14) Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 90%. (15) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. (16) Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 27%. (17) Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 1.000 đảng viên; có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt 85% trở lên. 

 

HỮU TÙNG