Xây dựng danh sách chờ ghép tạng quốc gia

Chủ Nhật, 29-12-2013, 20:08

Tối 29-12, Bộ Y tế tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp với chủ đề "Khi sự sống được chia sẻ" nhằm công bố những kết quả đã đạt được trong kỹ thuật ghép tạng cũng như kêu gọi người dân coi hành vi hiến mô, bộ phận cơ thể người như một nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái, vì con người.

Trong thời gian tới, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người sẽ tập trung xây dựng danh sách chờ ghép tạng quốc gia để từ đó có những đánh giá tổng thể về nhu cầu, những lĩnh vực cần ưu tiên trong ghép tạng, từ đó có sự điều phối hiệu quả nhất.

Đáng chú ý, dù đi sau các nước khoảng 40 năm, nhưng đến nay kỹ thuật ghép tạng ở Việt Nam đạt trình độ ngang tầm các nước trên thế giới. Nhưng khó khăn lớn nhất, cản trở khả năng đáp ứng của nhiều người cần ghép tạng là thiếu nguồn tạng để ghép. Thống kê chưa đầy đủ, cả nước hiện có 6.000 người bị suy thận mạn có chỉ định ghép; chỉ tính ở các bệnh viện lớn đã có khoảng 1.500 người chỉ định ghép gan; hàng trăm nghìn người cần ghép giác mạc...

PV