Ứng phó dịch bệnh cần trên nguyên tắc sẵn sàng "sống chung với dịch"

Thứ Ba, 15-09-2020, 16:33
Hội nghị thông tin chuyên đề quý III-2020, sáng 15-9.

Ngày 15-9, tại Hội nghị thông tin chuyên đề quý III-2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức. Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho rằng, trong bối cảnh hiện nay và những kịch bản dự báo thời gian tới về diễn biến của dịch, của tình hình kinh tế- xã hội và thị trường lao động, các nhiệm vụ và giải pháp cần được xây dựng trên nguyên tắc sẵn sàng "sống chung với dịch". 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tin các chuyên đề về tình hình lao động, việc làm trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ; tình hình thiên tai trên thế giới và trong nước thời gian qua, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Thứ trưởng LĐ- TB&XH Lê Văn Thanh, tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Việc tăng trưởng GDP thấp, số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng... trong những tháng đầu năm 2020 đã tác động rất mạnh đến thị trường lao động Việt Nam, nhiều thông số thị trường lao động Việt Nam ghi nhận giảm sâu kỷ lục.

Tính đến hết quý II, giảm 2,4 triệu việc làm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Lao động có việc làm trong quý II-2020 giảm tương ứng so với mức giảm của lực lượng lao động, cho thấy dịch Covid-19 đã làm đa số người lao động mất việc phải tạm thời rời khỏi thị trường lao động, đặc biệt trong tháng 4-2020 khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng triệt để. Lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gặp khó khăn về việc làm, sức khỏe, y tế và vấn đề đi lại, bao gồm cả xuất cảnh và quay trở lại Việt Nam...

Tác động của dịch Covid-19 khiến thu nhập của người lao động giảm sâu. Theo Tổng cục Thống kê có khoảng 17,6 triệu lao động bị giảm thu nhập; thu nhập bình quân của lao động quý II-2020 là 5,2 triệu đồng, giảm 525 nghìn đồng so với quý I và giảm 279 nghìn đồng (5,1%) so với cùng kỳ năm 2019.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay và những kịch bản dự báo thời gian tới về diễn biến của dịch, của tình hình kinh tế- xã hội và thị trường lao động, các nhiệm vụ và giải pháp cần được xây dựng trên nguyên tắc sẵn sàng "sống chung với dịch". Giải pháp về lao động, việc làm và an sinh xã hội được chia thành hai nhóm chính, bao gồm nhóm giải pháp ngắn hạn và nhóm giải pháp dài hạn. Cả hai nhóm này cần được triển khai song song. Trong đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất Chính phủ sửa Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo hướng mở rộng thêm các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thực, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; điều chỉnh giảm bớt điều kiện cho doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc cho lao động; Bộ phối hợp đề xuất sửa đổi điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay, giảm bớt thủ tục chứng minh tình hình tài chính của người sử dụng lao động...

Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng bối cảnh hiện nay và những kịch bản dự báo thời gian tới về diễn biến dịch, của tình hình kinh tế - xã hội và thị trường lao động. Các nhiệm vụ và giải pháp cần được xây dựng theo hướng bền vững hơn, trên nguyên tắc sẵn sàng "sống chung với dịch”, vừa hỗ trợ cho các đối tượng vượt qua khó khăn hiện tại, vừa tạo tiền đề vững chắc cho phát triển sản xuất, kinh doanh trong dài hạn…

TIỂU PHƯƠNG