Triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Thứ Ba, 22-10-2019, 09:54

Ngày 21-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, từ nay đến năm 2021, tỉnh lựa chọn thí điểm thực hiện bộ tiêu chí nêu trên tại các địa bàn, gồm: thôn Đông Thuận, xã Bình Trung và thôn Phú Nhiêu 3, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn; thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, nhằm góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đề cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức và xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

PV