Triển khai các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Thứ Hai, 01-06-2020, 04:10

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) cho biết, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 8-6 có chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành, địa phương để cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ: Ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Để tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8-6), Bộ TN và MT đổi mới nội dung, phương thức, tập trung vào truyền thông điệp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các địa phương tùy từng điều kiện cụ thể, chủ động sáng tạo, đổi mới các phương thức tổ chức hưởng ứng. Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tuyến và truyền thông qua mạng xã hội nhằm chuyển tải những nội dung, thông điệp ý nghĩa về Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tới đông đảo nhân dân trên cả nước. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo…

* Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới, ngày 31-5, Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Huyện đoàn Bình Sơn và chính quyền địa phương tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên và người dân đã tham gia, thu gom được gần hai tấn rác thải đưa đến khu vực tập kết, xử lý theo quy định. Dịp này, các cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chống rác thải nhựa thải ra môi trường.