Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã đạt hơn 3.600 tỷ đồng

Thứ Năm, 16-07-2020, 11:15
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Có 282 hợp tác xã, gần 1.100 tổ hợp tác nông nghiệp thành lập mới; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1,2 triệu lượt hội viên, nông dân; phát triển hơn 241 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân... là kết quả các cấp Hội Nông dân Việt Nam đạt được sau sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 16-7, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 khóa VII dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Theo các Báo cáo tại Hội nghị, trong sáu tháng đầu năm, Hội Nông dân và hội viên, nông dân cả nước đã đoàn kết khắc phục khó khăn, vừa lao động sản xuất, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Sản lượng nông nghiệp vẫn tăng trưởng cả về năng suất, chất lượng, giá trị và phát triển bền vững; đời sống hội viên, nông dân được bảo đảm; nông nghiệp, nông thôn tiếp tục là nền tảng ổn định đời sống.

Cụ thể, qua sáu tháng đầu năm nay, cả nước đã có 282 hợp tác xã và 1.098 tổ hợp tác mới được thành lập. Tính đến ngày 30-6, Hội Nông dân các cấp đã phát triển được hơn 241 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nâng tổng nguồn vốn của Quỹ trên toàn hệ thống Hội đạt hơn 3.624 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân sáu tháng cuối năm 2020. Trong đó, đáng chú ý có việc xuất bản cuốn sách “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; tổ chức Diễn đàn liên kết “sáu nhà” trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; triển khai Đề án “Hỗ trợ Nông dân khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2020-2025”...

Dự kiến, trong năm 2021, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, tiêu biểu gồm tổ chức các Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ VII, Hội nghị “Thủ tướng đối thoại với nông dân” năm 2021; các giải thưởng “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nhà khoa học của nhà nông”...

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, nêu rõ các chỉ tiêu: Đến hết năm 2020, có 50% cán bộ Hội cơ sở và 100% thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nghề nghiệp được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phát triển kinh tế tập thể.

Đồng thời, đến hết năm 2025, Hội Nông dân các cấp vận động, hướng dẫn thành lập hơn 5.500 hợp tác xã, hơn 35 nghìn tổ hợp tác nông nghiệp, nông thôn, trong đó 75% hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

LINH PHAN