Thu mua, tiêu thụ nông sản bảo đảm an toàn dịch bệnh

Thứ Tư, 03-03-2021, 03:03

Ngày 2-3, Bộ Công thương có công văn hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch.

Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản phải bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; khi cần thiết, chỉ định cơ quan đầu mối để cấp các giấy tờ liên quan theo quy định về phòng, chống dịch đối với sản phẩm hàng hóa, nông sản cho các tổ chức, cá nhân thu mua, tiêu thụ; đồng thời, xử lý, hướng dẫn và tiếp nhận các thông tin về khó khăn, vướng mắc trong việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải qua lại, đi, đến khu vực có dịch, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Các địa phương cũng cần thông báo các khu vực bị phong tỏa hoặc có ổ dịch trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tỉnh, thành phố khác cũng như các tổ chức, cá nhân biết, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp, bảo đảm lưu thông hàng hóa.

 

PV