Thông tin phản hồi vụ phá rừng tại xã Phú Mỡ

Thứ Hai, 07-09-2020, 21:21
Hiện trường tại một số vị trí rừng tại xã Phú Mỡ bị người dân lấn chiếm lấy đất sản xuất.

Ngày 25 và 26-8, Nhân Dân điện tử có phản ảnh tình trạng người dân tại chỗ chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ để sản xuất. Tiếp nhận phản ánh này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo các cơ quan liên quan  khẩn trương ngăn chặn, khắc phục hậu quả; tổng hợp và có báo cáo phản hồi đến Nhân Dân điện tử phản hồi cùng bạn đọc.

Báo cáo nêu rõ, năm 2013 tỉnh Phú Yên có Quyết định thu hồi 12.175,3 ha đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân giao cho UBND các xã Phú Mỡ, Xuân Lãnh và Xuân Quang 1 thuộc huyện Đồng Xuân quản lý để lập phương án giao đất cho gia đình, cá nhân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, huyện Đồng Xuân là huyện miền núi, kinh tế khó khăn nên chưa có kinh phí thuê đơn vị tư vấn thực hiện các bước theo quy định để giao đất cho nhân dân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 21-02-2013 của UBND tỉnh. 

Từ đầu năm 2020, xã Phú Mỡ đo đạc, xây dựng phương án giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng phát triển rừng, trình UBND huyện Đồng Xuân phê duyệt. Trong khi chờ phê duyệt, tháng 7 và đầu tháng 8-2020, các gia đình, cá nhân đã tự ý vào phát dọn, lấn chiếm đất trái phép.

Thống kê ban đầu của các cơ quan chức năng, diện tích đất bị lấn chiếm phát dọn trái phép là 53,64ha, tại các tiểu khu 59,67,72,73,74,75 xã Phú Mỡ. Trong đó, đất rừng phòng hộ có cây gỗ tự nhiên tái sinh 10,15ha; đất trống cây bụi, nương rẫy cũ 26,97ha, đất cây rừng trồng 16,52ha. Có 40 người tại xã Phú Mỡ trực tiếp tham gia phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp, trong đó có 13 người là cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Phú Mỡ.

Thông tin phản hồi vụ phá rừng tại xã Phú Mỡ -0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng, hỗ trợ và chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xác định cụ thể diện tích rừng thiệt hại, nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức và kiểm lâm phụ trách địa bàn để xảy ra tình trạng phát dọn, lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Trước đó, sau phản ánh của Nhân Dân điện tử về thực trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Phú Mỡ, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các sai phạm.

Sáng 1-9, UBND xã Phú Mỡ đã tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể lãnh đạo UBND xã và cá nhân đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp. Qua kiểm điểm, tập thể lãnh đạo UBND xã và cá nhân đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ đã nhận khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra đôn đốc nên đã để cho một số đối tượng là đảng viên, nhân dân tự ý phát dọn, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn xã.

Tiếp đó, sáng ngày 3-9, phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm đã tổ chức họp kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm cá nhân đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phó Hạt trưởng phụ trách và đồng chí kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Phú Mỡ; đồng thời Hạt Kiểm lâm đã quyết định điều động phân công kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã khác.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, trong thời gian tới, UBND huyện Đồng Xuân tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Chỉ đạo UBND xã Phú Mỡ và các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại và yêu cầu người dân không phát dọn trồng rừng, lấn chiếm đất trên diện tích của UBND xã đang quản lý; UBND xã Phú Mỡ đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ khai thác rừng trồng (theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 30-12-2019 của UBND xã Phú Mỡ về việc: Phê duyệt phương án khai thác rừng trồng) và xúc tiến hoàn thiện phương án giao đất theo ý kiến góp ý của các cơ quan thẩm định để trình UBND huyện phê duyệt triển khai giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, quản lý theo quy định pháp luật.

Đề nghị Đảng ủy xã Phú Mỡ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chi bộ các thôn, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách địa bàn thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận trong Đảng và quần chúng nhân dân không lấn chiếm, trồng rừng trên diện tích đất do UBND xã quản lý.

Đoàn kiểm tra Liên ngành theo Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 12-8-2020 của UBND huyện Đồng Xuân tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, tính chất, mức độ và đối tượng tham gia phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn xã Phú Mỡ, báo cáo UBND huyện và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

 

TRÌNH KẾ