THÔNG BÁO CỦA BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thứ Bảy, 15-08-2020, 04:42

Ngày 14-8, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2020. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ hôm nay 15-8-2020. Quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.