Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Thứ Ba, 17-09-2019, 04:45

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định. Bộ trưởng Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm đại diện các bộ, các hội, hiệp hội có liên quan.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ,...

PV