Tháng 7, tình hình khiếu kiện của công dân giảm

Thứ Sáu, 14-08-2020, 02:30

Ngày 13-8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong tháng 7, tình hình khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân  T.Ư giảm về số lượt công dân, vụ việc, lượt đoàn đông người so với tháng 6-2020.

Tình hình an ninh, trật tự tại khu vực Trụ sở được bảo đảm an toàn, không có nhiều tình huống phức tạp phát sinh. Trụ sở Tiếp công dân T.Ư tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 1.220 công dân đến trình bày 377 vụ việc, trong đó, có 39 lượt đoàn đông người.

Trong tháng 7, các đơn vị đã triển khai 629 việc nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, đồng thời chủ động triển khai 158 việc; đã hoàn thành 78,9% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,8% công việc hoàn thành trong thời hạn đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8, tháng 9, TTCP tập trung kết luận các cuộc thanh tra chưa kết luận, nhất là các cuộc từ năm 2018 trở về trước, kể cả các cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao có thời hạn hoàn thành; tiến hành thanh tra những cuộc theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Các đơn vị thuộc TTCP tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chính phủ, kịp thời trình Chính phủ cho ý kiến và gửi Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm tra...

PV