Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

Thứ Tư, 03-03-2021, 03:14

Ủy ban Quốc gia về trẻ em vừa có Công văn số 533/UBQGVTE-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Theo đó, yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng. Bên cạnh đó, rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị chết do tai nạn, thương tích…

 

PV