Tạm dừng hoạt động các chốt, tổ liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại Kon Tum

Thứ Ba, 02-03-2021, 15:20
Chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại Trạm Kiểm soát Sao Mai, xã Hòa Bình, TP Kon Tum tạm dừng hoạt động từ 17 giờ ngày 2-3.

Chiều 2-3, UBND tỉnh Kon Tum ra văn bản số 711/UBND-KGVX tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra, tổ liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tạm dừng hoạt động của tất cả các chốt kiểm tra, tổ liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum từ 17 giờ ngày 2-3. Tổ trưởng tổ liên ngành tại các chốt kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thu hồi trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ cho các chốt. Tổng dọn vệ sinh trước khi rời khỏi chốt.

UBND, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan cùng các tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch bệnh tại địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát và quản lý chặt chẽ địa bàn, các hộ gia đình, người đi, về địa bàn phụ trách, báo cáo kịp thời và yêu cầu người dân đến, ở, về từ các tỉnh, thành phố có ca Covid-19 cộng đồng phải khai báo y tế bắt buộc để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan


PHÚC THẮNG